Jatra

Jak prawidłowo wykonać izolację

    Ściany fundamentowe i piwniczne to konstrukcyjne elementy domu, przekazujące obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy oraz stopy fundamentowe. Od ich wytrzymałości i trwałości zależy bezpieczeństwo całej budowli. Muszą być nie tylko poprawnie zaprojektowane, właściwie wykonane, ale również odpowiednio zaizolowane. Wilgotny grunt bowiem, w którym są zagłębione, nie jest sprzyjającym środowiskiem dla jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych.
    Ściany fundamentowe i piwniczne wykonywane są z reguły z materiałów o dużej wytrzymałości i niewielkiej nasiąkliwości, takich jak bloczki betonowe, kamień lub cegła ceramiczna pełna. Projektanci, jak i inwestorzy, chętnie stosują także technologię ścian monolitycznych, betonowych i żelbetowych. Rzadziej wykonuje się ściany fundamentowe i piwniczne z pustaków ceramicznych, betonowych lub materiałów porowatych n.p. betonu komórkowego lub silikatów.
    Niezależnie od tego, jaki materiał konstrukcyjny został zastosowany przy budowie ściany fundamentowej i piwnicznej - dla jej zabezpieczenia przed zawilgoceniem należy wykonać właściwą izolację.
    Każdy budynek powinien posiadać trzy rodzaje izolacji: pionową i poziomą ścian oraz podposadzkową. Prawidłowo wykonane izolacje powinny całkowicie odcinać dopływ wilgoci do budynku. Zadaniem izolacji poziomej jest ochrona kolejnych, wyżej usytuowanych elementów konstrukcyjnych budynku przed wilgocią powstałą na skutek podciągania kapilarnego. Izolacja pionowa ma zatrzymywać wilgoć oraz nie dopuszczać do wniknięcia wód opadowych i gruntowych w ścianę. W zależności od warunków gruntowo-wodnych stosuje się następujące typy izolacji pionowych:

  • izolacje przeciwwilgociowe (typu lekkiego) – wykonywane w gruntach przepuszczalnych, czyli piaskach i żwirach, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej poziomu posadowienia. Chronią ściany przed naturalną wilgocią gruntu, a także przed wodą opadową i podciąganą kapilarnie, która może się podnieść na wysokość 1 m ponad poziom wody gruntowej;
  • izolacje przeciwwodne typu średniego – wykonywane głównie w gruntach nieprzepuszczalnych, gdy woda gruntowa znajduje się poniżej fundamentów oraz w gruntach przepuszczalnych, jeśli występuje niebezpieczeństwo okresowego podnoszenia się zwierciadła wody gruntowej powyżej poziomu posadowienia budynku. Zabezpieczają ściany przed wodą opadową przesączającą się w kierunku przegrody i zbierającą się na dnie wcześniej wykonanego wykopu (zjawisko bardzo częste w gruntach nieprzepuszczalnych);
  • izolacje przeciwwodne typu ciężkiego – wykonywane przede wszystkim w budynkach podpiwniczonych, gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się powyżej poziomu podłogi piwnicy (niezależnie od rodzaju gruntu). Mają chronić budynek przed wodą naporową, czyli wywierającą parcie hydrostatyczne.

Uwaga. Wykonanie izolacji typu ciężkiego w domu jednorodzinnym należy do zadań trudnych i kosztownych, dlatego w takim przypadku zaleca się rezygnację z podpiwniczenia lub zmianę sposobu posadowienia budynku.
    Izolacja pionowa musi dokładnie pokryć powierzchnię ściany piwnicznej od zewnątrz, a także powinna być wyprowadzona na ok. 0,5m powyżej powierzchni gruntu. Część nadziemna stanowi izolację  przed rozbryzgami wody opadowej i wykonuje się ją z materiałów mineralnych. Na powłokę mineralną można później nałożyć wszelkiego rodzaju materiały wykończeniowe stosowane na cokoły budynku. Część podziemną zaleca się wykonać z nowoczesnych mas bitumiczno – polimerowych. Izolacja powinna być nałożona na wyrównane podłoże. Dlatego na ścianach murowanych należy wykonać cienki tynk II kategorii czyli tzw. rapówkę. W przypadku ścian murowanych z bloczków betonowych można dopuścić nakładanie izolacji bezpośrednio na ścianę pod warunkiem bardzo dokładnego wyrównania spoin z  powierzchnią ściany. Do murowania ścian z bloczków betonowych powinna być stosowana zaprawa cementowa marek M3, M5 lub M8.
    Problemy mogą wystąpić przy wykonywaniu izolacji pionowych w remontowanych budynkach, w przypadku istniejących ścian piwnicznych z kamienia wapiennego. Po dokładnym oczyszczeniu ściany należy wówczas wykonać obrzutkę cementową z domieszką preparatu zwiększającego przyczepność a następnie pokryć ścianę tynkiem – „rapówką”. Ściana taka nie będzie nigdy idealnie równa. Należy tak wykonać rapówkę, aby ewentualne nierówności były łagodne, nie miały ostrych krawędzi. Na tak wykonane podłoże można nałożyć izolację z elastycznej masy bitumiczno – polimerowej.
    Na połączeniu ściany z ławą fundamentową należy wykonać wyoblenie – fasetę o promieniu ok.10 cm. Jest to jednocześnie miejsce połączenia izolacji pionowej z poziomą.
    Na ścianę pokryta rapówką nakłada się najpierw pas izolacji nadziemnej (z masy mineralnej), tak aby pokrył on ścianę na wysokość 0,5m ponad poziomem gruntu i na głębokość 0,1m poniżej poziomu gruntu. Następnie należy nałożyć powłokę bitumiczną na część podziemną tak, aby u góry powstał „zakład” o szerokości 0,1m – izolacja bitumiczna nałożona na mineralną. W dolnej części ściany piwnicznej materiał izolacyjny nanosimy na wcześniej wykonaną fasetę i górną część ławy fundamentowej.
Dla nowoczesnych materiałów bitumicznych, wodorozcieńczalnych podłoże może być matowo wilgotne. Niektórzy producenci zalecają gruntowanie podłoża specjalnymi materiałami podkładowymi.
    Materiały izolacyjne bywają dwuskładnikowe – wówczas należy przed nałożeniem wymieszać dokładnie obydwa składniki przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Masę izolacyjną nakłada się na ścianę twardym pędzlem lub pacą zębatą, w dwóch cyklach. Korzystnie jest pierwszą warstwę nałożyć pędzlem wcierając ją mocno w podłoże. Należy dopilnować aby zużycie materiału izolacyjnego było zgodne z zaleceniami producenta. Grubość tak wykonanych powłok izolacyjnych waha się w granicach 2-4mm, w zależności od obciążenia wodą. Najniższa jest dla naturalnej wilgoci gruntowej, najwyższa gdy występuje woda wywierająca na ścianę ciśnienie.
    Powłokę izolacyjną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie zasypywania. W tym celu można wkleić specjalną tkaninę wzmacniającą (flizelinę) lub przykleić płyty z twardego styropianu. Zazwyczaj stosuje się płyty ze styropianu EPS-100 (FS 20) o grubości 2-10 cm. Styropian jest jednocześnie izolacją termiczną poprawiającą parametry cieplne przegrody. Płyty te przykleja się tym samym materiałem bitumicznym, z którego wykonano izolację, bowiem wodorozpuszczalne masy bitumiczne nie powodują rozpuszczania styropianu. Jako docieplenie ścian piwnicznych stosuje się także nienasiąkliwy styropian ekstrudowany (XPS).
Nie należy stosować do osłony powłokowej izolacji bitumicznej tzw. folii kubełkowej, ponieważ może ona powodować uszkodzenia mechaniczne izolacji. Tym bardziej nie należy stosować takiej folii jako jedynej izolacji. Częste są przypadki tworzenia się „zbiorników” wody pod taką folią a następnie przeciekania wody do budynku.
Błędem jest również zasypywanie wykopów przy budynku piaskiem. Powoduje to sprowadzanie wód opadowych pod budynek, zwiększając napór wody na ściany piwnic. Jedynie w przypadku konieczności zastosowania drenażu dopuszcza się zasypywanie wykopów piaskiem. Zasadność zastosowania drenażu powinien ocenić doświadczony projektant. Woda z drenażu musi być odprowadzona do kanalizacji deszczowej, pobliskiej rzeki lub zbiornika wodnego albo do specjalnie dla systemu drenażu wykonanych  studni chłonnych. Nie wolno wykonywać drenażu bez pewnego, wykonanego z odpowiednim spadkiem odprowadzenia wody.
W większości typowych przypadków wykop powinien być zasypany gruntem rodzimym po usunięciu z niego kamieni. Zasypujemy warstwami grubości ok. 20 cm ubijając dokładnie każdą warstwę, najlepiej ubijakiem spalinowym.
    Po wykonaniu izolacji pionowej należy przy budynku ułożyć opaskę odwadniającą. Powinna być ona wykonana po zasypaniu wykopów i dokładnym zagęszczeniu gruntu lub po odczekaniu około 1-2 miesięcy od zakończenia robót izolacyjnych. Może być wykonana z płyt chodnikowych, kostki betonowej lub jako wylewana z betonu. Minimalna szerokość opaski odwadniającej to 70 cm. W miejscach odprowadzenia wód opadowych, przy rurach spustowych wskazane jest zastosowanie prefabrykowanych betonowych koryt odwadniających.
    Omówiliśmy tu sposób wykonania izolacji pionowej z zastosowaniem mas bitumiczno – polimerowych. Jest to bowiem najpewniejszy sposób wykonania izolacji, nie powodujący ryzyka popełnienia większych błędów wykonawczych.
    Oczywiście są zwolennicy wykonywania izolacji z pap izolacyjnych, zgrzewalnych, folii lub membran samoprzylepnych. Wszystkie te materiały mogą być stosowane pod warunkiem, że podłoża będą bardzo równe i czyste a ekipa wykonująca izolację nie popełni nawet małego błędu przy układaniu tych materiałów. Najmniejsza niedokładność wykonawcza skutkuje bowiem przedostaniem się wody pod powłokę izolacyjną, co jest porównywalne z całkowitym brakiem izolacji pionowej. Na ścianach ukazują się miejscowe plamy i wykwity solne lub kolonie grzybów pleśniowych. Wówczas oprócz ponownego wykonania wykopów pod izolację, często powodującym konieczność zniszczenia niedawno urządzonego ogrodu, trawników, rozebrania opasek i chodników, dochodzi dodatkowy, kosztowny remont wnętrz polegający na osuszaniu i odgrzybianiu ścian piwnic.

 

 

cofnij

Jatra: Jak prawidłowo wykonać izolację

Copyright © 2011. Jatra. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Freeline.pl