Jatra

Informacje techniczne

System renowacji starego budownictwa

W celu właściwego wykonania izolacji w istniejących budynkach polecamy technologie i materiały oparte o system renowacji starego budownictwa firmy SCHOMBURG:

w skład systemu wchodzą:

izolacja pozioma
środek do iniekcji przepona pozioma metoda ciśnieniowa AQUAFIN-F
jw. koncentrat rozcieńczany z wodą od 1:10 do 1:16 AQUAFIN-SMK
zaprawa do wypełniania otworów po iniekcji ASOCRET-BM
izolacja pionowa bitumiczna
dyspersyjna masa izolacyjna dwuskładnikowa COMBIFLEX-C2
izolacja mineralna
zaprawa izolacyjna jednoskładnikowa AQUAFIN-1K
elastyczna zaprawa izolacyjna dwuskładnikowa AQUAFIN-2K
tynki renowacyjne
tynk podkładowy WTA THERMOPAL-GP11
tynk renowacyjny WTA THERMOPAL-SR44
tynk renowacyjny THERMOPAL-SR24
szpachla paroprzepuszczalna THERMOPAL-FS33
farba podkładowa paroprzepuszczalna silikatowa TAGOSIL-G
farba wierzchnia paroprzepuszczalna silikatowa różne kolory TAGOSIL-Profi
dodatkowe
dodatek porotwórczy do zapraw THERMOPAL-P
plastyfikator do zapraw ASOPLAST-MZ
neutralizacja soli ESCO-FLUAT
środek grzybobójczy RENOGAL

Jatra: Informacje techniczne

Copyright © 2011. Jatra. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Freeline.pl