Jatra

Ekspertyzy mykologiczne

Wykonujemy ekspertyzy mykologiczne, pozwalające określić  rodzaje występujących w budynku porażeń przez grzyby domowe i szkodniki drewna, przyczyny występowania wilgoci, technologię koniecznych robót i ich orientacyjny koszt.

W budynkach przeznaczonych do remontu ekspertyza mykologiczna powinna być wykonana przed opracowaniem dokumentacji projektowej, a wnioski i zalecenia z niej wynikające winny być uwzględnione w projekcie remontu.

W czasie wieloletniej działalności wykonaliśmy kilkadziesiąt ekspertyz mykologicznych i mykologiczno – budowlanych, między innymi dla następujących obiektów:

 • Zabytkowy drewniany dworzec PKP w Dęblinie
 • Budynek mieszkalny przy ul. Herbowej 8 w Lublinie
 • Zabytkowy zespół budynków klasztornych w Węgrowie
 • Budynek biurowy PKP Przewozy Regionalne w Lublinie
 • Budynek mieszkalny przy ul. 3 Maja 31 w Hrubieszowie
 • Budynek Publicznego Gimnazjum w Karczmiskach
 • Kamienica przy ul. Konopnickiej 4 w Lublinie
 • Zabytkowy budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Lublinie
 • Budynek mieszkalny przy ul. Narutowicza 37/39 w Lublinie
 • Budynek mieszkalny przy ul. Narutowicza 59 w Lublinie
 • Kamienica przy ul. Obrońców Pokoju 21 w Lublinie
 • Dom mieszkalny w Osmolicach
 • Pięć budynków produkcyjnych na terenie firmy POLMOS Lublin
 • Budynek mieszkalny przy ul. Różanej 15 w Lublinie
 • Budynek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku
 • Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna” w Świdniku
 • Budynek mieszkalny przy ul. Wyżynnej 20a w Lublinie
 • Zabytkowe budynki Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie
 • Zabytkowy budynek „Holenderni” w Końskowoli Z.R. „NIWA”
 • Bank Spółdzielczy w Jabłoni
 • Kościół rektoralny przy ul. Staszica 16A w Lublinie
 • Pałac w Żeliznej
 • Bank Spółdzielczy w Sosnowicy
 • Zabytkowa Willa „Uciecha” w Nałęczowie (oficyna i altana)
 • Pałac w Piotrowicach
 • Zabytkowe budynki PTTK w Puławach
 • Schody Klasztoru Franciszkanów w Kazimierzu Dolnym
 • Zabytkowy budynek Ratusza w Solcu nad Wisłą
 • Budynki MPWiK w Lublinie – Sławinek i Al.Piłsudskiego
 • Kościół w Krężnicy Jarej
 • Budynek zabytkowy - "Czworaki" w Tarnobrzegu
 • Dawna cerkiew unicka w Wisznicach (Centrum Kultury Chrześcijańskiej)
 • Pałac w Gościeradowie (Dom Pomocy Społecznej)
 • Budynek poklasztorny w Opolu Lubelskim
 • Kościół w Świerżach
 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie
 • Kościół Parafialny Św.Floriana w Mogielnicy
 • Cerkiew w Wisznicach- Dom Kutury Chrześcijańskiej"

 

 

cofnij

Jatra: Ekspertyzy mykologiczne

Copyright © 2011. Jatra. Wszystkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Freeline.pl